Woodys
Garanti
Vi står bakom våra produkter, så att du kan handla med tillförsikt.
Registrera din produktGör ett garantianspråk

Woodys produkter

Läs beskrivningen av begränsad garanti nedan för att bekräfta att din produkt faller under garantiersättning.

För att din produkt ska vara berättigad till garanti måste den registreras inom 30 dagar efter leverans. Registrera din produkt här.

När ett krav har gjorts genom Blankett för garantianspråk, kommer Woody's att avgöra om ditt krav faller under garantiersättning. Det kan begäras att din produkt returneras. I det här fallet kommer ett returbehörighetsnummer att ges till dig, som måste vara tydligt synligt på det returnerade paketet. Ett returauktoriseringsnummer krävs för att returnera alla varor. Lämna inte tillbaka varan om du inte uppmanas att göra det.

KB Tooling - Track Clip Tool

KB Tooling ger en begränsad garanti för deras spårclipsverktyg. Denna begränsade garanti är inkluderad i förpackningen med instruktionerna. Woody's kommer att underlätta garantianspråk för KB Tooling. Läs garantin för spårklämman.

Det är till hjälp om du skickar ett foto av problemet. Du kan ladda upp bilder i slutet av formuläret.

International Engineering & Manufacturing, Inc. 
ATTN: Garantiavdelning
6054 North Meridian Rd.
Hope, MI 48628

Begränsad garantipolicy

Om du har ett garantianspråk måste du skicka in en begäran via vår sida för garantianspråk.
Om en vara har en begränsad garanti och ditt garantianspråk accepteras kommer vi att betala för frakten av ersättningsprodukten.
Om kläder och tillbehör: International Engineering & Manufacturing, Inc., a/k/a Woody's, garanterar att våra produkter är fria från defekter i material, innehåll och utförande vid köptillfället. Klädgarantin täcker defekter i utförande och material, men täcker INTE skador orsakade av olycka, felaktig skötsel, vårdslöshet, normalt slitage eller naturliga nedbrytningar av färger och material genom tid, exponering eller omfattande användning. Om du misstänker ett defekt i utförande eller material hos en IEM-klädesprodukt, kan du skicka plagget till Woody's för en garantiutvärdering när som helst inom de första 30 dagarna efter ägande. Om plagget skulle misslyckas på grund av material- eller tillverkardefekt, inom garantins täckning, kommer IEM att reparera eller byta ut efter vårt val
On Trail Products: International Engineering & Manufacturing, Inc., a/k/a Woody's, garanterar att varje produkt som tillverkas av den är fri från defekter i material och utförande som används för det ändamål som den är avsedd för. Företaget ska inte hållas ansvarigt för skador eller förseningar orsakade av defekt material eller utförande; är begränsat till reparation eller utbyte på sin fabrik av defekt artikel eller del därav, som kan returneras till fabriken, transportkostnader, förbetalda inom ett (1) år efter leverans till den ursprungliga köparen. Köpbevis krävs också. Företaget ska vara den enda bedömningen av förekomsten av eventuella defekter i den sålunda returnerade artikeln. Inga anspråk på kostnader som uppstått vid borttagning, demontering eller återinstallation av en sådan artikel ska tillåtas. Produkten tillverkad för konsumentanvändning på snöskotrar är endast avsedd för snö eller is, använd på andra ytor utan garanti. Woodys tekniker kommer att vara den enda bedömningen av förekomsten av eventuella defekter i den returnerade spårprodukten. Woody's kommer inte att betala för några anspråk för kostnader som uppstår vid borttagning, demontering eller ominstallation av spårprodukter.
På tävlingsprodukter: Det finns ingen garanti på beställningsbyggda, anpassade eller tävlingsprodukter.

sv_SESvenska